Coaching to ciągle rozwijająca się i budząca spore kontrowersje dziedzina. W największym skrócie zajmuje się uświadomieniem człowieka co robić aby osiągnąć szczęście zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Od nastawienia słuchacza zależy to czy mowa zmotywuje go i faktycznie pomoże mu w dążeniu do celu.

Czym jest coaching?

coaching indywidualnyCoach to osoba, która uświadomi Ci jakich zmian musisz dokonać w swoim życiu, aby osiągnąć cel. Coaching indywidualny skupia się na wydobyciu i poznaniu wszystkich najmocniejszych i pozytywnych cech słuchacza. Coach nakierowuje osobę na to, aby chciała podnieść jakość swojego życia. Aby coaching był skuteczny to słuchasz sam musi chcieć uczestniczyć w tym procesie. Nie można nikogo zmusić do zmiany swoich zachowań. Osoby zmotywowane na rozwijanie swoich naturalnych umiejętności będą bardziej podatne na rady coacha. Dzięki temu w przyszłości mogą stać się lepszym pracownikiem lub partnerem. Na samym początku, podczas rozmowy coach dostaje od słuchacza potrzebne informacje. Ustala jakie priorytety w życiu ma dana osoba, co chce osiągnąć, jakie umiejętności chce w sobie rozwinąć. Skuteczny coaching obejmuje zazwyczaj kilka spotkań sam na sam z klientem. Każde spotkanie ma swoją określoną tematykę. Podczas takich sesji planuje się działania jakie muszą zostać podjęte do osiągnięcia celu i wdraża się je w życie. Ostatnie spotkanie to najczęściej podsumowanie postępów klienta. Coaching ma tyle samo zwolenników co przeciwników.

Dużo zależy od samego coacha. Jeśli trafimy na odpowiedniego fachowca to faktycznie może on pomóc nam uwierzyć w siebie. Coaching jest często mylony ze zwykłymi mowami motywacyjnymi, pustymi frazesami i obiecywaniem słuchaczom, że każdy z nich osiągnie w życiu sukces. Jest to jednak mylne przeświadczenie.