Urządzenia jakimi są transformatory wykorzystują zasadę działania wzajemnej indukcji magnetycznej, przez którą należy rozumieć przewodzenie prądu elektrycznego pomiędzy obwodami przy zachowaniu tej samej częstotliwości. Dzięki temu mamy możliwość dopasowania np. standardowego napięcia sieci domowej 230V do sieci niskiego napięcia takiego jak np. 12V czy 15V.

Klasyfikacja transformatorów separacyjnych

transformatory separacyjneDzięki temu możemy np. realizować instalacje oświetlenia halogenowego czy wdrażać dodatkowe komponenty systemu oświetleniowego takie jak aparaty zmierzchowe, popularnie określane “ściemniaczami”. Jednym z najczęściej wykorzystywanych rodzajów transformatora w energetyce jest transformator trójfazowy olejowy, wyposażony w dodatkową chłodnicę, co w pozytywny sposób wpływa na działanie cyrkulacji oleju w jego obrębie a co za tym idzie- pozwala na zwiększenie efektywności jego pracy. Szczególnym przypadkiem są tzw. transformatory separacyjne, których zadaniem jest zniwelowanie możliwości porażenia prądem elektrycznym wysokiego napięcia, dlatego w swojej specyfikacji technicznej uwzględniają system obniżający poziom napięcia prądu elektrycznego na wypadek potencjalnej awarii instalacji do 24V, czyli tzw. “prądu bezpiecznego” (SELV). W transformatorach separacyjnych możemy wyróżnić trzy klasy ochronne. Klasa pierwsza uwzględnia rozbudowanie konstrukcji o zacisk uziemienia prądu dzięki czemu nawet w przypadku kontaktu bezpośredniego kontaktu z uszkodzoną instalacją nie będzie ona stanowić dla nas zagrożenia. Druga klasa transformatorów separacyjnych opiera się natomiast na zastosowaniu podwójnej lub wzmocnionej izolacji, która stanowi zabezpieczenie niebezpiecznych części czynnych transformatora. Natomiast klasa III uwzględnia bezpośrednie zmniejszenie poziomu napięcia w sieci do prądu bezpiecznego, dzięki czemu stanowi ona jedną z najbezpieczniejszych form instalacji.

Dzięki zwiększaniu poziomu bezpieczeństwa instalacji elektrycznych mamy możliwość swobodnego i komfortowego użytkowania sieci energetycznych. Należy jednak pamiętać, że nawet najbardziej zaawansowany system ochrony instalacji nie zwalnia nas z konieczności dostosowania się do ogólnie obowiązujących zasad BHP.

Więcej na https://www.eltii.pl