Bardzo często, aby realizacja jakiejś inwestycji była możliwa, konieczne jest wykopanie wykopu. Jest to szczególnie ważne podczas wykonywania takich prac jak budowa parkingów, czy też tuneli metra. Oczywiście, w celach bezpieczeństwa, bardzo ważne jest stosowanie odpowiednich zabezpieczeń.

Główne zastosowania grodzic

grodziceWykopy bardzo często powstają podczas realizacji różnego rodzaju inwestycji budowlanych poniżej poziomu gruntu. Wykopuje się je więc przed budową parkingu, wylewaniem fundamentów czy też budową podziemnego parkingu. W zależności od głębokości wykopu bardzo ważne jest, aby był on odpowiednio zabezpieczony, w przeciwnym wypadku pracujący w wykopie pracownicy są zagrożeni przez osunięcie ziemi. Do zabezpieczania wykopów bardzo często wykorzystywane są tak zwane grodzice, które często nazywa się też ściankami szczelnymi. Główne zastosowania grodzic to zabezpieczenie wewnętrznych ścian wykopu, szczególnie w tych miejscach, gdy ziemia ma skłonności do osunięć. Oczywiście jednak, zastosowania grodzic są dużo większe i tak na przykład bardzo często wykorzystuje się je obecnie jako nowoczesne wały przeciwpowodziowe, czy też aby wzmocnić i utrwalić koryto rzek i zbiorników wodnych. Niezależnie od zastosowań grodzic bardzo ważne jest, aby zwracać uwagę na jakość ich wykonania.  Grodzice przede wszystkim muszą być w stanie wytrzymywać bardzo duże obciążenia, czy to osuwającej się ziemi czy też wody. Ze względu na kontakt z wodą w niektórych zastosowaniach, grodzice musza być także całkiem odporne na rozwój korozji.

Podczas realizowania inwestycji budowlanych najważniejsze jest zachowanie odpowiedniego bezpieczeństwa. Jest to szczególnie ważne, gdy dana instytucja wymaga wykopania wykopu. W takich wypadku bardzo często stosowane są ścianki szczelne do jego zabezpieczenia.