W Polsce i innych krajach zatrudnia się do pracy nie tylko obywateli tych krajów, ale również obcokrajowców. Jest to całkowicie normalne i w dzisiejszych czasach nie powinno dziwić. Co ważniejsze, na początku bieżącego roku wprowadzono wiele zmian w zakresie pobytów czasowych dla cudzoziemców. Chodzi o to, aby maksymalnie uprościć wszystkie niezbędne procedury.

Jak uzyskać karty umożliwiające pobyt cudzoziemcom?

karta pobytu dla cudzoziemca KrakówWszelkie nowelizacje wprowadzają wiele zmian ułatwiających pobyt cudzoziemców na terytorium Polski. Obecnie pobyt można łatwiej przedłużyć, w sytuacji, gdy dotychczasowe miejsce zatrudnienia staje się pewne. Ponadto wprowadzono więcej okoliczności, które uzasadniają przedłużenie obowiązującego do chwili obecnej zezwolenia na pobyt. Zezwolenia te wydawane są bez zbędnej zwłoki, a na zgłoszenie zatrudnienia obcokrajowcy mają więcej czasu. Każda karta pobytu dla cudzoziemca Kraków wiąże się z bezpieczeństwem zatrudnienia na terytorium Polski. Korzyści dotyczą zarówno pracodawcy, jak i pracownika, a ten drugi nie musi martwić się o ewentualną deportację. Takie rozwiązanie jest idealne dla wszystkich obywateli innych krajów, którzy mają plan przebywania na terenie innego kraju przez okres nie krótszy niż 3 miesiące. To jeden z najważniejszych dokumentów legalizujących pobyt i pracę cudzoziemców, zaraz po karcie rezydenta i karcie stałego pobytu.

Wniosek o wydanie karty czasowego pobytu złożyć należy osobiście, ewentualnie za pośrednictwem poczty, ale nie później niż ostatniego dnia legalnego pobytu. Urząd Wojewódzki ma wówczas 60 dni na wydanie dokumentu, oczywiście pod warunkiem, że przedłożono wszystkie wymagane dokumenty. Mając już dokument można podjąć pracę, naukę, rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej.