Zbiornik to sztuczny zbiornik, zwykle tworzony na rzece przez zablokowanie odpływu wody zaporą. Zadaniem zbiornika jest magazynowanie wody w przypadku jej nadmiaru i udostępnianie jej w przypadku niedoboru. Może również wytwarzać energię elektryczną, a także chronić obszary przybrzeżne przed powodziami.

Funkcje zbiorników na wodę

duże zbiorniki zapuszczaneDuże zbiorniki budowane są zwykle na największych rzekach w obszarach górskich z wąskimi kanałami. Wynika to z niskich kosztów budowy zapór (wody roztopowe wpływają również do zbiorników górskich). Zbiorniki w górach to często elektrownie, natomiast zbiorniki dolne regulują poziom rzek w przypadku zagrożenia powodziowego. Firmy projektujące i wdrażające plan budowy w życie, zajmują się również zbiornikami retencyjnymi (w ramach tzw. minizbiorników), które powstają poprzez zablokowanie wody w małych rzekach, potokach, kanałach i rowach. Cechą wszystkich tych zbiorników jest duża różnica poziomów wody, regulowana przez tamy. Należy jednak dodać, że duże zbiorniki zapuszczane to również przydomowe zbiorniki na deszczówkę wraz z systemami rozsączającymi. Rolą dużych zbiorników jest zaopatrywanie rzek w wodę podczas odpływów oraz nawadnianie przyległych terenów, zwłaszcza gruntów ornych. Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” odpowiada za gospodarkę zasobami wodnymi, w szczególności za ochronę ludności przed powodziami i suszami, a także za zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi w celu ich ochrony i zapewnienia dobrej jakości. Zbiornik to w uproszczeniu inaczej mówiąc, wodny magazyn. Ma to na celu zebranie wody (w miarę możliwości) i nawodnienie okolicznych terenów, ale jednocześnie ochronę przed powodzią.

Gdy zbiorniki osiągają wysoki poziom spadku wody, tamy są wyposażane w elektrownie wodne, podczas gdy inne tamy tylko dostarczają miejscowej ludności przefiltrowaną wodę, która również spełnia wymagania dotyczącej różnorakiej migracji ryb. Wadą dużych zbiorników jest to, że „wchłaniają” rozległe obszary, często zamieszkane wcześniej. Jednak niestety nie ma innego sposobu na ich stworzenie.