Zielona energia, która jest tak bardzo promowana przez środowiska ekologiczne doczekała się w końcu swoich pięciu minut. Baterie słoneczne rodzą się jak grzyby po deszczu na kolejnych budynkach jednorodzinnych. Jako kolejny etap pozyskiwania tej energii uważa się jednak profesjonalne komercyjne farmy energii, pozyskującej ją z baterii słonecznych.

Profesjonalne obsługiwanie farmy fotowoltaicznej

obsługa farm fotowoltaicznychPozyskiwanie dużej ilości energii ze słońca nie byłoby możliwe, bez poświęcenia dużej powierzchni na baterie słoneczne. Tak właśnie powstają farmy fotowoltaiczne, których wielkość wynosi wiele dziesiątek hektarów. Dopiero takie konstrukcje mogą zapewnić odpowiednio duża moc do zasilania linii energetycznej. Duża ilość paneli zapewnia tyle energii co mała elektrownia. Trzeba jednak wiedzieć, że obsługa farm fotowoltaicznych to nie jest zadanie dla amatorów. Mamy tutaj do czynienia z prądem, a także z wysokim napięciem, co nie jest zbyt bezpieczne przy bliższym kontakcie. Instalacja farmy fotowoltaicznej to dziesiątki kilometrów kabli, które trzeba na bieżąco monitorować i reagować na wypadek awarii. Zaniedbania mogą skończyć się nawet porażeniem prądem lub pożarem farmy. Do obsługi takich obiektów zatrudnia się profesjonalnych elektryków, którzy mają już doświadczenie przy zwykłych instalacjach sieciowych. Jako, że w panelach także płynie prąd, to czują się jak u siebie w domu. Ich zadaniem jest bieżący monitoring instalacji, a także dokonywanie pomiarów wydajności paneli i stanu zabezpieczeń instalacji elektrycznej.

Elektrycy dbają także o to, aby instalacja w wydajny sposób dostarczała energię do sieci elektrycznej. Obecnie taki właśnie sposób jest najbardziej wydajny, gdyż gromadzenie tej energii w akumulatorach byłoby zbyt kosztowne. Być może zmieni się to w przyszłości, jeśli zostaną wynalezione wydajniejsze i tańsze baterie.