Eliminacja wilgoci jest uciążliwą czynnością. Rozwój technologiczny pozwala na wykorzystanie wielu metod, które zwiększają szansę na pozbycie się zwilgocenia. Zaniedbanie może wiązać się z powstaniem substancji gazowych, które będą negatywnie wpływały na pracę naszego organizmu. Jak z nią walczyć? 

Proces osuszania krystalicznego w praktyce

osuszanie iniekcją krystalicznąIstnieje wiele sposobów na odrestaurowanie zawilgoconych budynków. Dobrym rozwiązaniem może okazać się osuszanie iniekcją krystaliczną. Jak przebiega złożony proces? Podstawowym etapem jest zadbanie o odpowiednie podłoża do zabiegu. Należy oczyścić spoiny i fugi. W dalszej kolejności zwrócić uwagę na nawierty w ścianach. W zależności od poziomu wilgoci, otwory powinny mierzyć 2-5 cm i powinny znajdować się w odległości około 11 cm. Aby zabieg został przeprowadzony dobrze, należy wlać 0,5 l wody do otworów i oczyścić je z drobinek. Główną czynnością jest zalanie wydrążeń preparatem do iniekcji. Płyn skutecznie przygotuje zabieg do krystalizacji. Ostatnim etapem jest przygotowanie zaprawy, którą należy wlać do wydrążonych otworów w ciągu 30 minut od jej wykonania. Jest mieszaniną wody, aktywatora krzemianowego oraz cementu portlandzkiego. Po wprowadzeniu jej, należy zaślepić oraz zaszpachlować. Podczas stosowania zabiegu, nie generują się chemiczne gazy – iniekcja jest korzystna dla środowiska i nie jest szkodliwa dla zdrowia. Osuszanie jest dobrą metodą z powodu ekologiczności zabiegu.

Nie każdy budynek da radę naprawić. Przed odrestaurowaniem elewacji, należy skonsultować się z ekspertem w dziedzinie eliminacji usterek budowlanych. Krystalizacja jest skuteczną metodą i gwarantuje długotrwały sukces, ponieważ nie tylko oczyszcza dokładnie mury z nadmiaru wilgoci, ale również izoluje przepływ wód kapilarnych, dzięki czemu budynek cieszy się lepszą jakością przez dłuższy czas.