Uważam, że czas poświęcony na dokładne przeprowadzenie konkretnych prac remontowych z wykorzystaniem wtedy dobrze dobranych materiałów na pewno nie będzie zmarnowany. Tym bardziej że lepiej raz wykonać coś dobrze, niż potem wielokrotnie poprawiać i znowu inwestować. Tak jest na przykład z izolacjami podłogowymi, które w zależności od miejsca i potrzeb także mogą powstawać na wiele sposobów. 

Kiedy wykonywać izolację podłogi?

izolacje podłogowePrzedsięwzięcie związane z odpowiednim przygotowaniem właśnie izolacji podłogowej to często jeden z pierwszych etapów remontu przeprowadzonego w konkretnym budynku z założeniem dotyczącym tego, że ma być to obiekt przygotowany do wykorzystywania na potrzeby firmy lub użytkownika indywidualnego. Izolacja podłogi powinna być wykonywana na samym początku również dlatego, że potem na skutek kolejnych działań nie będzie już możliwości dotarcia do tych warstw. Izolacje podłogowe mogą być wykonywane na zasadzie łączenia materiałów o różnych właściwościach. Początek to często zasypanie przynajmniej pewnej części wykonanego wykopu, ponieważ pozwala to obniżyć koszty i uzyskać odpowiednią twardość powierzchni. Uszczelnienie zakamarków przed wylaniem tam i warstwy betonu odbywa się przy użyciu przesianego piasku. Ważne jest odpowiednie poziomowanie tej warstwy, trzeba też pamiętać, że na to wszystko następnie trafi między innymi gruba folia, która w takich okolicznościach swoje właściwości związane na przykład z wodoodpornością zachowa bez problemu na całe dekady. Przecież tam będzie dobrze zabezpieczona przed wpływem słońca. 

Następnie doskonałym pomysłem będzie wykorzystanie płyt styropianu o właściwie dopasowanej grubości. Tym bardziej że poza ochroną przed wilgocią mogą one zagwarantować również izolację termiczną. Na coś takiego powinna trafić kolejna warstwa betonu. Tutaj już przy poziomowaniu należy koniecznie użyć poziomicy. Na takich izolacjach mogą znaleźć się na przykład panele podłogowe.