Podczas pracy w laboratoriach, z różnego typu substancjami niebezpiecznymi, najważniejsze jest zadbanie o własne bezpieczeństwo. Z tego też względu pracownicy w takich miejscach korzystają z odzieży ochronnej, która może się okazać niewystraczająca. Mają oni wiec do dyspozycji także specjalne komory, w których mogą badać najbardziej niebezpieczne próbki.

Do czego służy komora laminarna?

komory laminarneWszyscy zdajemy sobie prawe, jak ważne jest zachowanie bezpieczeństwa podczas pracy z substancjami lub próbkami potencjalnie niebezpiecznymi. Z tego właśnie względu pracownicy laboratoriów muszą korzystać z odzieży ochronnej, która zwiększy ich bezpieczeństwo. Podczas pracy z substancjami szczególnie niebezpiecznymi, sama odzież ochronna będzie niewystarczająca i pracownicy muszą korzystać z dodatkowych zabezpieczeń, takich jak komory laminarne. Tego typu komory są obecnie bardzo popularne, nie tylko w laboratoriach, ale także i w zakładach produkujących substancje żrące czy też niebezpieczne. Komora ta umożliwia odseparowanie pracownika od badanej substancji, na co pozwala system filtrów oraz odpowiednia cyrkulacja powietrza. Powietrze w komorze krąży w ten sposób, że jest podzielone na różne warstwy. Te, w których znajduje się najwięcej skażonych cząsteczek, jest odprowadzane na zewnątrz komory. Zestaw filtrów HEPA pozawala na neutralizację wszelkich grzybów, bakterii i innych szkodliwych cząsteczek, umożliwiając tym samym pełną sterylność. Wszystko to umożliwia zachowanie pełni bezpieczeństwa, niezależnie od stopnia zagrożenia wywoływanego przez daną substancję.

Podczas pracy nad niebezpiecznymi próbkami, najważniejszą kwestią jest zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Dlatego też w laboratoriach niezbędnym wyposażaniem jest odzież ochronna. Gdy okaże się ona niewystarczająca, często korzysta się ze specjalnych, sterylnych komór.