Pierwsza pomoc to zbiór zasad i schematów postępowania w chwili zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego. Nigdy nie zastąpi ona fachowej pomocy medycznej, ale pozwoli osobie poszkodowanej doczekać przybycia pogotowia ratunkowego. Udzielenie pierwszej pomocy jest obowiązkiem każdej osoby znajdującej się w miejscu wystąpienia zagrożenia. Zaniechanie tego podlega karze.

Jak wygląda kurs pierwszej pomocy?

szkolenia z pierwszej pomocy mazowieckiePamiętajmy że nawet nie posiadając dużej wiedzy medycznej możemy pomoc poszkodowanemu. Przede wszystkim powinniśmy zapewnić mu bezpieczeństwo. Jeżeli jest świadomy możemy spytać go o choroby na które cierpi i pomoc przygotować dokumenty. Oczekując na przyjazd pogotowia możemy wspierać go rozmową przy okazji zbierając jak najwięcej informacji które przekażemy służbą medycznym. Należy pamiętać, że pierwsza pomoc nie zastąpi profesjonalnej pomocy medycznej, może ją tylko wyprzedzić. Znajomość jej podstawowych zasad pomoże nam opanować stres, ocenić sytuacje i rozpoznać zagrożenie.  Dlatego też tak duży nacisk w ostatnim czasie kładzie się na szkolenia z pierwszej pomocy. Bardzo często zdarza się, że pierwsza osoba jaka znajduje się na miejscu wypadku nie ma nic wspólnego z medycyną i to właśnie od niej zależy w tej sytuacji ludzkie zdrowie a nawet życie. Dlatego tak ważne jest właściwe postępowanie. Jeśli więc chodzi o szkolenia z pierwszej pomocy mazowieckie przygotowało ich cały cykl. Zarówno teoretyczne jak i praktyczne zajęcia pomogą nam nabyć doświadczenia i właściwej wiedzy aby poradzić sobie w trudnej sytuacji.

Wszyscy doskonale wiemy że wielu poszkodowanych umiera przed przyjazdem wezwanej karetki pogotowia dlatego też nie zwlekajmy z udzielaniem pierwszej pomocy. Podstawowe zabiegi ratujące życie i zdrowie nie wymagają specjalnego sprzęty ani kwalifikacji medycznej dlatego też to właśnie my możemy uratować kogoś przed ciężkimi powikłaniami.