Dawniej na wyposażenie szkoły składała się tablica, kreda, ławki i meble szkolne. Oczywiście do tego dochodziły różne podręczniki, z których uczeń miał czerpać wiedzę. Dzisiaj przywiązuje się większą wagę do tego, jak szkoła wygląda i jakie przedmioty, służące do ulepszenia nauki się w niej znajdują. Poniekąd to też decyduje o atrakcyjności szkoły.

Co to jest zestaw interaktywny?

zestawy interaktywneZestaw interaktywny to gotowy do pracy komplet urządzeń, które pozwolą w pełni korzystać z możliwości tablicy interaktywnej i są ze sobą ściśle powiązane. Najczęściej w skład  takiego zestawu wchodzi tablica interaktywna, projektor krótkoogniskowy i stojak mobilny albo uchwyt ścienny do projektora. Niektórzy twierdzą, że zestawy interaktywne nie są dobrym rozwiązaniem, ponieważ ogłupiają dzieci. Nie jest to prawda, ponieważ dzięki nim dzieci mogą iść z postępem czasów i nabywać różnych nowych umiejętności. Oczywiście tablica interaktywna  nie zastąpi zwykłej szkolnej tablicy, gdyż nie jest tylko powierzchnią do pisania. Jest ona elementem każdego systemu w szkole, który pozwala na prowadzenie interaktywnych lekcji  z każdego przedmiotu.Istotną sprawą jest oprogramowanie dostarczane razem z tablicą.  Wspomniane zestawy interaktywne powinno być łatwe i intuicyjne w swojej obsłudze oraz umożliwiać pracę nauczycielom, a zarazem uczniom będącym na różnych stopniach edukacji. Takich zestawów można używać już nawet w klasach zerowych, co jest fajnym urozmaiceniem dla maluchów.

W takich zestawach interaktywnych uczniowie nie muszą umieć posługiwać się komputerem i myszką, aby na nich pracować. Jest  to bardzo istotne w przypadku małych dzieci i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W przypadku gdy przy tablicy stoi kilka osób i omawiają jakiś problem, to każda z nich może podejść do urządzenia i pracować na nim nie przeszkadzając przy tym innym.