Poszukiwanie możliwie najlepszej i przynoszącej najlepsze rezultaty terapii uzależnień, może nie przynieść oczekiwanych efektów. Przede wszystkim w zakresie resocjalizacji trudno jest mówić o skuteczności, gdyż rozpatrywanie każdego przypadku w sposób indywidualny – czego wymaga się od prawidłowego przywracania jednostki do społeczeństwa – uniemożliwia wpisanie ich w ramy badawcze w celu zbadania skuteczności. 

Skuteczność terapii – jest czy nie ma?

skuteczna terapia alkoholowaKażdy człowiek, który podejmuje się leczenia uzależnień, nie może zostać porównany do innych przypadków, a tym bardziej traktowany i leczony w sposób, który sprawdził się na zbliżonych przypadkach. Człowiek stanowi indywidualną jednostkę, którą wyróżniają odmienne czynniki społeczne, biologiczne, genetyczne, środowiskowe oraz sytuacyjne. Z reguły w placówkach zajmujących się terapią uzależnień istnieje jeden program, który musi ukończyć każdy pacjent, aby mieć szansę na wyzdrowienie i trzeźwość. Jednak prawdziwa, skuteczna terapia alkoholowa, narkotykowa, nikotynowa bądź jakakolwiek inna związana z uzależnieniami, musi wiązać się z indywidualizacją programu i dostosowanie go do celów, potrzeb i możliwości każdego pacjenta z osobna. I w takim przypadku badanie skuteczności terapii będzie polegało na zbadaniu efektów i zmian w życiu każdego jednego pacjenta, który ukończył terapię, a wyznacznikiem prawdziwie skutecznej terapii będzie realizacja indywidualnych celów i umiejętność wdrażania ich w życiu codziennym.

Nie ma nic dziwnego, że osoby uzależnione poszukują terapii, która określona jest mianem „skutecznej”. W ten sposób chcą zapewnić siebie i bliskich, że wybrali możliwie najlepsze rozwiązanie. Prawda jednak jest taka, że najlepsza terapia to taka, która jest skrojona dla pacjenta.