Zasadniczo zawór sterowany elektrycznie jest ważnym elementem systemu instalacji i rurociągów. Zawory te mają na ogół duże rozmiary i są używane do różnych zastosowań, takich jak tłoczenie pompy itp. Zawory napędzane elektrycznie są często nazywane zaworami włącz / wyłącz, ponieważ silniki służą do pełnego otwarcia lub całkowitego zamknięcia zaworów w rurociągach.

Najczęstsze zastosowania zaworów sterowanych elektrycznie

zawory sterowane elektrycznieNa przykład, w liniach wody chłodzącej, rurociągach technologicznych, w których nie jest wymagane sterowanie płynem, zawory sterowane silnikiem można wykorzystać do pełnego umożliwienia lub całkowitego zatrzymania przepływu płynu. Zawory te nie są używane do celów dławienia, ponieważ służą głównie do obsługi serwisowej On-Off. Zawory silnikowe mogą być różnego rodzaju. Konstrukcja silników i zaworów może być różnorodna. Silnik elektryczny jest zamontowany na zaworze i ustawiony na trzpieniu zaworu, dzięki czemu podczas pracy silnika zawór się otworzy lub zamknie. Do tego zaworu wymagany jest silnik sterowany siłownikiem z panelu lokalnego lub ze sterowni. Istnieje wymóg koordynacji między inżynierami i dostawcami rurociągów, elektryków i oprzyrządowania w zakresie projektowania i zamawiania takich zaworów napędzanych silnikiem. Zastosowania zaworów napędzanych silnikiem obejmują te miejsca, gdzie wymagana jest częsta obsługa. Zawory mogą być umieszczone w odległych, niedostępnych lub niebezpiecznych miejscach. Zawór regulacyjny z siłownikiem lub zawory sterowane elektrycznie są zwykle przeznaczone do zastosowań z pełnym otwarciem i pełnym zamknięciem. Są jednak miejsca, w których są one również wykorzystywane do kontroli pozycji. Zawór regulacyjny z siłownikiem można podzielić na trzy typy.

Należy jednak zauważyć, że głównym zastosowaniem zaworów z napędem jest kontrola przepływu i izolacja przepływu.Przykładowo zawory otwierające / zamykające są stosowane do automatyzacji ręcznych zaworów zamykających otwierających Przykłady zastosowań obejmują zawory tłoczne / ssawne pompy, zawory odcinające wodę zasilającą kocioł, zawory odpowietrzające bębny, zawory linii produktów itp.