Usługi outsourcingowe budzą coraz szersze zainteresowanie wśród polskich firm. najpopularniejszy jest outsourcing IT oraz outsourcing księgowy. Zlecanie zadań firmom zewnętrznym jest bowiem znacznie tańsze niż zatrudnianie dodatkowych pracowników i tworzenie firmowego działu księgowego.

Wrocławska pełna księgowość to podstawa

pełna księgowośćBiuro rachunkowe zapewnia pełną obsługę, a jednocześnie osoby zarządzające firmą mogą zlecić rachunkowość fachowcom, którzy przejmują od nich pełną odpowiedzialność za sprawy podatkowe (biura rachunkowe posiadają ubezpieczenie OC zawodu, dlatego ewentualne pomyłki zostaną opłacone z tej polisy). Stała obsługa księgowa gwarantuje, że za miesięczną opłatę firma otrzyma wykonanie potrzebnych usług. Podstawą pakietów jest prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego lub pełna księgowość-wrocław. Forma rozliczeń jest uzależniona od charakteru prowadzonej działalności (spółki prawa handlowego są zobowiązane do prowadzenia ksiąg handlowych, czyli pełnej księgowości) oraz rocznych obrotów firmy. Outsourcing księgowy obejmuje również przygotowywanie innej dokumentacji rachunkowej. Usługi księgowe to także sprawozdania finansowe, deklaracje podatkowe (m.in. PIT 36, PIT 37 czy PIT 11 dla pracowników firmy). Spółki zlecają przygotowywanie analiz finansowych i raportów zarządczych, deklaracji dla Urzędu Statystycznego oraz deklaracji dla Narodowego Banku Polskiego. Firma może zapewnić także obsługę kadr i płac, reprezentowanie Klientów przed Urzędem Skarbowym, ZUS-em i innymi jednostkami administracji państwowej.W ramach outsourcingu księgowego czasami dostępne jest także biuro na godziny. Mogą to być profesjonalne sale na konferencje czy rozmowy handlowe.

Tego typu usługi świadczą także wirtualne biura. Czasami jednak duże biura rachunkowe znacznie rozszerzają swoje oferty zastępując wirtualne biuro. Coraz więcej firm zajmujących się outsourcingiem księgowym udostępnia także adres do rejestracji firmy.