Energia elektryczna jest obecnie wykorzystywana przez wiele urządzeń w różnych procesach. Wiele odbiorników podłączonych do publicznej sieci elektroenergetycznej może wprowadzać do niej pewnego rodzaju zaburzenia, które mogą wpływać na pracę pozostałych urządzeń podłączonych do sieci. Jest to wynikiem różnej charakterystyki napięciowo-prądowej, która jest jednym z parametrów określającym urządzenie elektryczne.

Popyt na energię elektryczną nieustannie rośnie

jakość energii elektrycznejCharakter pracy urządzenia w dużym stopniu wpływa na kształt wyżej wymienionej charakterystyki. Niektóre urządzenia do swojego optymalnego działania potrzebują bowiem bardzo dużych prądów co może generować również duże zakłócenia. Przykładem mogą być chociażby piece łukowe, które w znacznym stopniu oddziałują na sieć elektroenergetyczną. W celu kontroli parametrów sieci należy kontrolować jej najważniejsze parametry elektryczne. Właśnie dlatego pojęcie takie jak jakość energii elektrycznej przewija się coraz częściej zarówno w zakładach przemysłowych, które dysponują swoją wewnętrzną siecią jak i u operatorów energetycznych. Na jakość energii elektrycznej wpływ mają wszelkiego rodzaju zaburzenia. Pod tym pojęciem kryją się takie zagadnienia jak: zaniki i zapady napięcia zasilającego, przerwy w dostawie energii, kształt napięcia, harmoniczne prądu, współczynnik napięciowy oraz prądowy harmonicznych czy częstotliwość pracy sieci.

Wszelkie te parametry w znaczący sposób mogą oddziaływać na wszelkie urządzenia podłączone do wspólnego obwodu. Właśnie dlatego coraz częściej stosuje się urządzenia takie jak analizatory energii elektrycznej oraz rejestratory, które mają za zadanie zapisywanie wszelkich potencjalnie szkodliwych zjawisk w sieci. W ten sposób możliwa jest późniejsza analiza oraz eliminowanie potencjalnych ich źródeł. Dzięki temu można polepszyć parametry pobieranego prądu.