Kiedy przebywamy za granicą na wyjeździe służbowym lub rekreacyjnym poruszając się własnym autem może zdarzyć się, że będziemy uczestnikami wypadku lub kolizji drogowej. W takim wypadku ramowa znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń może okazać się niewystarczająca, dlatego warto mieć pod ręką numer kontaktowy do biegłego rzeczoznawcy samochodowego, który specjalizuje się w likwidacji szkód mających miejsce poza granicami kraju.

Zakres uprawnień i kompetencje rzeczoznawcy

niemiecki rzeczoznawcaSpecyfikacja zawodu rzeczoznawcy samochodowego oscyluje wokół czterech głównych obszarów, do których należą przede wszystkim likwidacja szkód komunikacyjnych z OC oraz autocasco, bezpośrednia realizacja wyceny wartości pojazdów i maszyn, przygotowywanie pojazdów do rejestracji w tym wykonywanie tłumaczeń, sporządzanie akcyzy oraz formularzy VAT oraz prac związanych z przeprowadzaniem zmian konstrukcyjnych w obrębie pojazdów takich jak np. demontaż czy zmiana liczby miejsc bądź prace modernizacyjne w obrębie zmiany samochodów ciężarowych na osobowe. Ponadto rzeczoznawcy posiadają stosowne kompetencje uprawniające do reprezentowania klientów w razie wypadków lub kolizji drogowych poza granicami kraju. Korzystając z pomocy eksperta poza granicami kraju nie musimy znać języka czy martwić się o przygotowanie wyczerpującej dokumentacji, aby ubiegać się o przyznanie należnego odszkodowania w przypadku zaistniałej szkody komunikacyjnej. Doświadczony niemiecki rzeczoznawca posiada stosowne doświadczenie w zakresie prawa europejskiego i w naszym imieniu skontaktuje się z ubezpieczycielem, dokona oceny szacunkowej poniesionych strat oraz wykona kalkulację na potrzeby przeprowadzenia niezbędnych napraw w uszkodzonym pojeździe.

Z pomocy fachowca możemy skorzystać również przebywając w kraju. Możemy liczyć na pomoc w zakresie przygotowania tzw. pism przewodnich, kompleksowej wyceny na potrzeby Urzędu Skarbowego czy Celnego etc. Dzięki współpracy z kancelariami adwokackimi specjalizującymi się w gałęzi prawa ubezpieczeniowego oraz konsultacjom rzeczoznawcy mamy większe szanse na uzyskanie wyższego świadczenia za poniesioną szkodę.