Podczas projektowania budynków lub jego elementów brane pod uwagę są czynniki techniczne i fizyczne materiałów w celu uzyskania trwałej i wytrzymałej konstrukcji. Nowoczesne technologie umożliwiają zastosowanie wysokogatunkowych materiałów wykazujących się bardzo dobrymi parametrami pod względem wytrzymałościowym.

Profesjonalne obliczenia wytrzymałościowe

analiza mesAby dopełnić projekt przed zatwierdzeniem wymagana jest specjalna analiza umożliwiająca profesjonalne obliczanie wytrzymałości konstrukcji. Pochodząca od angielskiej nazwy Finite Element Metod Analiza Mes polega na przewidywaniu poziomu naprężeń oraz odkształceń układu w zależności od typu obciążeń, sposobu mocowania oraz parametrów materiałowych konstrukcji. Dzięki temu istnieje możliwość aby przewidzieć, czy zaprojektowana konstrukcja cechuje się właściwą wytrzymałością i czy materiał, z którego jest skonstruowana został wykorzystany w sposób właściwy i ekonomiczny. Najczęściej, ze względu na swoją złożoność geometryczną, analiza wymaga zastosowania metod komputerowych. Metoda polega na obliczaniu parametrów poszczególnych elementów obiektu podzielonych na wiele prostszych kawałków. Obliczenia powstają na podstawie wzajemnego oddziaływania mechanicznego poszczególnych elementów. Dzięki zastosowaniu metody Mes możliwe jest określenie krytycznych punktów konstrukcji, a przede wszystkim miejsc koncentracji naprężeń, minimalizacji kosztów materiałów użytych do wykonania struktury, a także optymalizacji kształtu.

Do obliczania MES wykorzystywane są oprogramowania komputerowe uznanych producentów światowych. Istnieje również możliwość stworzenia indywidualnych skryptów obliczeniowych. Stosowane są do tego wyrafinowane algorytmy gradientowe, równania sprężone, a także dedykowany pakiet optymalizacyjny. Często obliczenia powtarzane są kilkukrotnie w celu uniknięcia pomyłek i ewentualnych błędów.

Zobacz też https://cadcreate.pl/