Solidne firmy archeologiczne

Znaleziska archeologiczne bardzo często znajdowane są na posesjach które są rekultywowane, lub też zabudowywane. Mogą to być najróżniejszego rodzaju pozostałości po budynkach, kurchany czy grobowce, lub miejsca które miały jakieś specyficzne zastosowanie. Po odnalezieniu takich pozostałości, ich obecność zgłaszana jest często do lokalnych władz czy muzeów.

Nowoczesne prace archeologiczne

wykonywanie prac archeologicznych krakówW wielu miastach nie ma niestety możliwości dokonania oczyszczenia i zabezpieczenia odkrycia, toteż władze najczęściej wynajmują usługi zamiejscowych firm, które zajmują się pracami archeologicznymi. Właściciel posesji może także samodzielnie zaangażować firmę której zadaniem będzie wykonywanie prac archeologicznych kraków ma mnóstwo takich firm, specjalizujących się w zabezpieczaniu odkryć archeologicznych, katalogowaniu i datowaniu pozostałości, i wprowadzaniu ich do rejestru. Firmy te niekiedy pracują bardzo podobnie do firm budowlanych, gdyż cały teren wokół danego znaleziska bywa usunięty, a samo miejsce dokładnie zabezpieczone przed możliwością zniszczenia. Inspekcje budowli wykonywane są z użyciem najmniej inwazyjnych narzędzi, takich jak choćby spektrometry, mierniki dźwiękowe czy kamery inspekcyjne. Miejsce wykonywania prac musi być określone jako bezpieczne przed rozpoczęciem jakichkolwiek zadań, więc zabezpieczenie i wzmocnienie znalezionych konstrukcji jest jednym z pierwszych priorytetów, jakie stawiane są takim załogom.

Prace mogą być wykonywane nawet przez kilka miesięcy, w zależności od wielkości terenu, stanu znaleziska oraz pory roku. Nie zdarza się jednak by trwały dłużej niż pół roku, gdyż firmy wykonują swoje zadania z należną uwagą ale i szybkością. Znaleziska które zostaną oczyszczone i zabezpieczone są przekazywane lokalnym władzom i muzeom.