Umowa wielu osobom kojarzy się z dokumentem, od którego, w chwili jej podpisania, nie ma już żadnego odwołania. Oczywiście, jest to poniekąd prawda, zwłaszcza, kiedy bierzemy pod uwagę umowy, które zawierane są w lokalu usługodawcy czy też sprzedawcy. Sytuacja wygląda nieco inaczej w momencie, gdy umowę zawieramy na odległość.

Skuteczne odstąpienie od umowy

odstąpienie od umowy zawartej na odległośćUmowę zawieramy na odległość w momencie, gdy, np. dzwoni do nas nasz operator telefoniczny i proponuje nam przedłużenie lub też zawarcie nowej umowy. Informuje nas jednocześnie, że podstawą do zmienienia warunków umowy będzie rozmowa telefoniczna lub też dokument, który zostanie przywieziony nam przez kuriera. W przypadku tego typu zmian warunków umowy, obowiązuje nas odstąpienie od umowy zawartej na odległość, a przynajmniej możliwość tego typu odstąpienia. Ze względu na fakt, iż umowy nie zawieramy w lokalu usługodawcy czy też sprzedawcy, nie mamy możliwości przeczytania na spokojnie całej umowy i wszystkich regulaminów do niej dołączonych. Nie możemy też zobaczyć produktu na własne oczy. Z tego względu mamy możliwość odstąpienia w terminie czternastu dni od otrzymania dokumentu czy też produktu od danej umowy zakupu. Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, musimy przestrzegać wskazanego terminu czternastu dni, a odstąpienie złożyć na specjalnym formularzu, dołączonym zawsze do umowy, która została przez nas zawarta na odległość, np. przez rozmowę telefoniczną.

Jeśli odstępujemy od umowy zawartej na odległość, w terminie czternastu dni, nie musimy martwić się żadnymi konsekwencjami. Jeśli umowa, od której odstępujemy była zmianą warunków dotychczasowej umowy, wracamy do warunków poprzednich, jeśli zaś była to umowa na nową usługę lub produkt, przedmiot ten znika z naszego posiadania.