Systemy kontroli i akwizycji danych to systemy elementów oprogramowania i sprzętu, który umożliwia organizacjom przemysłowym kontrolowanie procesów przemysłowych lokalnie lub w odległych lokalizacjach, monitorowanie, gromadzenie i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym, bezpośrednią interakcję z urządzeniami, takimi jak czujniki, zawory, pompy, silniki i inne, za pomocą interfejsu człowiek-maszyna.

Monitorowanie firmy przy użyciu systemu SCADA

systemy scadaSystemy te są kluczowe dla organizacji przemysłowych, ponieważ pomagają utrzymać wydajność, przetwarzają dane w celu podejmowania mądrzejszych decyzji i komunikują problemy systemowe, aby złagodzić przestoje. Podstawowa architektura scada rozpoczyna się od programowalnych sterowników logicznych (PLC) lub zdalnych urządzeń końcowych. Sterowniki i jednostki RTU  komunikują się z szeregiem obiektów, a następnie kierują informacje z tych obiektów na komputery z oprogramowaniem SCADA. Systemy SCADA przetwarzają, dystrybuują i wyświetlają dane, pomagając operatorom i innym pracownikom analizować dane i podejmować ważne decyzje.  Na przykład system  szybko informuje operatora, że ​​partia produktu wykazuje dużą liczbę błędów. Operator zatrzymuje operację i przegląda dane systemu SCADA za pośrednictwem interfejsu HMI, aby określić przyczynę problemu. Operator sprawdza dane i odkrywa, że ​​maszyna 4 działała nieprawidłowo. Zdolność systemu SCADA do powiadomienia operatora o problemie pomaga mu go rozwiązać i zapobiec dalszej utracie produktu.

Systemy SCADA są wykorzystywane przez organizacje przemysłowe i firmy w sektorze publicznym i prywatnym w celu kontrolowania i utrzymywania wydajności, dystrybucji danych w celu podejmowania mądrzejszych decyzji i komunikowania problemów systemowych w celu złagodzenia przestojów. Systemy SCADA sprawdzają się w wielu różnych typach przedsiębiorstw.