Codziennie ponad setka osób zostaje ranna w wypadkach komunikacyjnych. Ich stan bardzo często wymaga wielotygodniowej rekonwalescencji i kosztownej rehabilitacji. W tym przypadku należy im się odszkodowanie po wypadku, które ma pomóc w naprawieniu szkód powstałych podczas zdarzenia.

Dokumenty potrzebne do odszkodowania po wypadku

odszkodowanie po wypadku komunikacyjnymNajważniejszymi danymi jakie są koniecznie do złożenia wniosku o o odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym są dane sprawcy. Dlatego konieczne jest spisanie oświadczenia, które będzie zawierało jego imię, nazwisko, numer PESEL, numer polisy OC oraz danych samochodu: numeru rejestracyjnego, roku produkcji, marki i modelu oraz koloru. W przypadku jeśli na miejsce zdarzenia wezwana jest policja, wszystkie te dane można uzyskać wraz z kopią notatki policyjnej. Oprócz tego konieczne jest udowodnienie obrażeń i niedogodności, jakie spotykają poszkodowanego, a więc wszelkich rachunków dotyczących dojazdów do lekarza, opłat za wizyty, rachunków za leki i środki medyczne, a nawet dojazdów na ciągnącą się tygodniami rehabilitację. Konieczne są także dokumenty zawierające orzeczenia i diagnozy lekarskie potwierdzające uszkodzenia. Składający wniosek musi także samodzielnie oszacować wysokość odszkodowania o które wnioskuje do ubezpieczyciela. Jeśli samodzielnie ma z tym problem, może skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy zajmują się przygotowywaniem wniosków o odszkodowanie do firm ubezpieczeniowych.

Bardzo ważnym aspektem likwidowania szkód powypadkowych z OC sprawcy jest także możliwość uzyskania równowartości uczestniczącego w wypadku fotelika samochodowego. Jest to o tyle ważne, że często porządny fotelik zniszczony podczas wypadku musi być wymieniony na w pełni sprawny, aby można w nim bezpiecznie podróżować.