Poprzez wdrażanie rozwiązań takich jak Builgindg Menagement System możliwe jest stopniowe zwiększanie nie tylko efektywności energetycznej związanej z zapotrzebowaniem na nią w dobie eksploatacji, ale również koordynacja podzespołów takich jak system sterowania instalacjami oświetlenia czy pomiarowymi. Mając na uwadze nie tylko obecny wzrost znaczenia koncepcji ekologicznych ale również kwestii optymalizacji budżetu warto rozważyć instalację systemów BMS.

Dlaczego warto zainwestować w systemy automatyczne?

automatyka budowlanaW dobie trendu na niezbyt optymistyczny wzrost cen energii elektrycznej czekający nasz w przeciągu najbliższych 10. lat optymalizacja kosztów zapotrzebowania na energię pierwotną stanowi bardzo istotną kwestię. O tyle, o ile nie mamy wpływu na oferty dostawców determinowane przez odgórne dyrektywy, to mamy bezpośrednią możliwość, aby określić minimalne oraz maksymalne zapotrzebowanie na prąd w budynkach przeznaczonych do użytku publicznego czy w gospodarstwach domowych. Dzięki rozwiązaniom takim jak automatyka budowlana, które w swojej strategii przewidują nie tylko zaprogramowanie specjalnych algorytmów sterujących, ale również opierają zasadę działania na źródłach energii odnawialnej, takiej jak np. instalacja kolektorów słonecznych czy paneli fotowoltaicznych. Automatyka budowlana przewiduje m. in. sterowanie a także kreowanie operatywnych strategii koordynowanych przez zaawansowany system software, który jest odpowiedzialny za podzespoły sterowania i zasilania zużyciem energii elektrycznej oraz podsystemami odpowiedzialnymi za komfort użytkowania. Możemy do nich zaliczyć takie rozwiązania jak np. monitorowanie zadań systemowych czy zespołów instalacji pomiarowej, zasilanie i sterowanie zabezpieczeniami lub rozdzielniami elektrycznymi a także urządzeniami odpowiedzialnymi za zasilanie w trakcie awarii.

Ponadto automatyka sterowania podzespołami zwiększającymi poziom komfortu korzystania z poszczególnych stref budynku daje nam możliwość programowania sieci wentylacyjnych i grzewczych, obsługę systemów pogodowych czy urządzeń audio- video.Dzięki wdrożeniu procesów automatyzacji oraz informatyzacji poprzez koncepcję Builgindg Menagement System zwiększamy nie tylko poziom efektywnego zarządzania energią elektryczną, ale również podnosimy poziom swojego bezpieczeństwa i komfortu użytkowania.